سفارش تبلیغ
صبا

این مسلمه که من و شما خدارا دوست داریم و میدانیم خدا یعنی کمال مطلقه ،خوبی مطلقه ،موجودی که از دل وجان به آن نیازمندیم و وجودمون از اونه .ولی باید بدانی که دشمن قسم خورده میخوات بین ماو اون جدایی بیاندازه و ازاین طریق مارو به بدبختی دچارکنه ... قدم اولشو میدونی چیه ؟
شاید بگی فعل گناه من میگم قبل از اینکه فعل بشه چیه ؟
میتونی حدس بزنی ؟ .....
...
...
بله سوء ظن و فکر بد درمورد خدا .
نظر شما چیه ؟ ......

.......

درآیه 26 سور ال عمران امده : هر خیر و نیکویی بدست تو است       بیدک الخیر

و یادر دعای جوشن کبیر میخوانیم  :      یاذالفعل الرشید       ای صاحب فعل درست و مستحکم

برادر و خواهرم  باید این معانی را با تکرار و تدبر درانها به قلب خود القا داد و یقینا به این حقیقت دست پیدا کنیم که آنچه از عزت وذلت و فقر وثروت وغم وشادی و...برای ما مقدر کرده  خیر ومصلحت ما را میخواسته .

       بیدک الخیر      یا ذالفعل الرشید

آنگاه خواهیم دید که چگونه اعتماد و توکلمان به خدا از طریق این شناخت فزونی پیدا میکند وتمام اوامر و نواهی خدارا با جان دل پذیرا خواهیم شد وعشق با معرفت دروجودمان هویدا میشود .ودرمقابل آنچه که خدا برایمان مقدر کرده مطیع و صابر خواهیم شد . و تمام امور خودرا به او واگذار میکنیم .      و این زیربنای تمام پیشرفتهای مادی و معنوی انسان است .

پس به این ملعون میگم خدا پروردگار منه اون منو دوست داره  و خیر وخوبی منو میخوات  و خیرو مصلحتمو فقط اون میدونه و بندگان خوبش  و بس .  دستور داده باید اطاعت کنه ،  نه اینکه اون نیاز به اطاعت من داره   بلکه میخوات که من بدبخت نشم گفته اطاعتش کنم   میخوات که من در رحمت وفضلش  غوطه وربشم.

                                                           خدایا  به تو پناه میبرم از شیطان رجیم . 

دوست عزیز  میخوام بگم  که به خدا اعتماد کنیم ، توکل کنیم ،  درهمه حال   ،

کارها را بدست او بسپاریم ، همه کارهامون  چه کوچک چه بزرگ  .

 چرا که  شیطان بر کسانیکه به  خدا ایمان دارند و درهمه حال به او توکل میکنند  تسلطی ندارد .

                    والسلام .. التماس دعا

حتما مارا با نظرات خود یاری کنید  متشکرم .

 

    

 

 
تاریخ : پنج شنبه 86/9/1 | 11:38 صبح | نویسنده : سعید | نظرات ()

بسم الله الرحمن الرحیم

دست نیاز بسوی خدا بلند میکنیم   با امید به فضل وکرمش ولطف بی پایانش .

                                         همین که دستم بسوی تو بلند است از لطف تو بوده  تو مرابه خودت راهنمایی کردی  .

خدایا  کمکم کن دراون لحظه ای که من گرفتار گناه شدم دستم بسوی تو بلند باشه .

 شیطان لعین منو ازرحمتت ناامید نکنه تلقیناتشو باور نکنم   .               

خدایا  ! به من میگه توگناه کردی،  از رحمت خدا دورشدی و از چشمش افتادی  ،  دیگه چی میخوای دعا کنی ،  دعای توگناهکار که پذیرفته نیست .                                               خدایا تودلمو تواون لحظه به نور هدایتت روشن بکن  .

آنچه که بندگان خوبت درموردت  گفتن و ماشنیدیم اینه که هرکس که دعا کنه اجابت میکنی  ........                          یَا مَنُ هٌو لِمَن دَعاهٌ مٌجیب

هرکسی  با هرمشخصاتی که داره  اگه دعات کنه تودست اونو خالی برنمیگردونی  ومن بایقین به این گفته دست نیاز و گناهکارمو بسوی تو بلند میکنم

ودعا ودرخواست میکنم  همچون بنده ای که ازاربابش میخوات   ویا گدایی از غنی ویا ذلیلی از عزیز .

گمانم به تواستواراست  ومحکم .   وناامید نمیشم  و ندا  میکنم    ...........     یا مَنُ هٌو لِمَن دَعاهٌ مٌجیب

تمام موجودات عالم  هرروز وهرلحظه مشغول تسبیح وتقدیس تو هستند مشغول نمازاند دست نیازشان هرآن به سوی توبلند است وتو نه از آنها غفلت داشتی و نه امیدشون ناامید کردی  من چرا تورا نخوانم ،    اگر از تو نخوام ازکی بخوام ،      کیه که مثل توباشه  

میخوام  همنوا بشم      با دیگرون همصدا بشم  با ابرو باد و مه وخورشید و فلک   با  همه  .

 هرکاری رو از تو بخوام   هرکاری باشه چه آسون چه مشکل .        بعداز هرنمازم از تو میخوام  ، وقت سحر ، وقت عشقبازی

  وقت شادی ، وقت غم    حتی اگه فراموشم بشه ، یه وقتی بت پشت بکنم  ، فریب ملعونو بخورم  ، با لطف توبرمیگردم    سرازروی پشیمانی بربالینت میگذارم ، ازدرد دوریت میگم  ،  ازغم فراق  میگم ،  دعا میکنم

                               دعا   دعا   دعا  .           یَا مَنُ هٌو لِمَن دَعاهٌ مٌجیب
تاریخ : شنبه 86/8/12 | 5:30 عصر | نویسنده : سعید | نظرات ()

یا  مَلُجَأ العاصین

ای پناه گنهکاران

اگر خطایی از تو سرزد وگناه و ظلمی مرتکب شدی چه میکنی درآن حال که ازخودت بیزاری و گرفتار ملامت و عذاب وجدان هستی به کجا میگریزی 

لابد خودرا سرگرم لذایذ میکنی  تا  از این درگیری ومخمصه نفس رهایی یابی وبه قولی خودرا به بیخیالی میزنی  ولی سخت در اشتباهی   توداری  در پاتالاق  بیشتر دست وپا میزنی .

او پناهت میدهد ودر پناهش ارام میگیری چون بسویش بیایی  باندامت

آنگاه از مهربانیش سیرابت میکند و زخمی که به خودزدی درمان میکند و دست نوازشی به سرت میکشد که از شیرینی آن اشک شوق و طلب ازوجودت جاری میشود پس :

(اورا ندا کن یا مَلُجَأًالعاصین)

 

 

 

یا  اَرحَمَ مِن کُلِ رَحیم   و یا رَاحِم مَن استرحَمَه

                                   ای مهربانتر از هر مهربان  و ای رحمت کننده ای که  هرکه طلب رحمت کند به او ارزانی میکنی

مادر مهربانترین موجود نسبت به انسان است یک لحظه در افعال و گفتارو رفتار او نسبت به خودت دقت کن  ببین چقدر زلال و لطیف است چقدر شیرین .

اودر همه حالات به تو مهربانی میکند حتی درآن هنگامیکه ازروی جهالت به او بدی میکنیم .زبان انسان از توصیف مهربانیش قاصراست .

حال آنکه خدا ازاین مادر هم به انسان مهربانتر است و درتمام افعالش نسبت به او مهربانی میکند . و حد و مرزی نمیتوان برای آن یافت .

آیا رواست که با اودوست نباشیم  عشق نورزیم  به اودل نبندیم  ودستورش راکه برای دستیابی به رحمت واسعه اش بوده بکارنبندیم . 

دست نیاز خودرا بالابیاور وبگو   یَا اَرحَمَ مِنَ کُل رَحِیم

                                      ورحمت اورا طلب کن                 یَا رَاحِمَ مِن استَرحَمَه  

 

                                                                                                                                                                  دعای جوشن کبیر
تاریخ : پنج شنبه 86/8/10 | 9:14 عصر | نویسنده : سعید | نظرات ()
طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز
l>