سفارش تبلیغ
صبا

میخوام که باسنگ بشینم تنگ تنگ 

وباگل دستی بدم  ، وهمراه قطره های باران طی کنم سیرمعنا را

میخوام ازتلاطم رنگها  ، رنگی دگر بسازم

واز رکود صدا درطوفانها نهراسم

وصاف کنم جادههای  پشت سر

ودرک کنم  زمان ،

هوا

وسپیدی موی سر

بدانم به کجا پا گذاشتم

ونظاره گر افق نباشم

وبدانم که من اینجا هستم . 

                                                                                                                                                                                                                                
تاریخ : جمعه 89/12/20 | 1:0 عصر | نویسنده : سعید | نظرات ()

در وادی  برهوت و منم  مبهوت 

از هجوم سایه ای

                    در سکوتی مرگبار

مردی می آید بالفافه ای سیاه

ونفسهایم را تعقیب میکند. 
تاریخ : دوشنبه 89/12/16 | 11:40 عصر | نویسنده : سعید | نظرات ()

 

  شاید گمشده را در بین بوته های غم باید یافت

  واز تلعلع درها    باید فهمید جهت را .

         ***   ***    ***

   همیشه رفتن با جرعه ای آب آسان نیست .

        ***   ***     ***

 دربین ساقه های تنگ لاله نشستیم وبلد نبودیم

 سر اجتماع خاک ، گویش باران ووسعت و تنگی را .

       ***    ***     ***

 نظم را از رفتن بین کوچه ها بایدفهمید .

       ***   ***      ***

 تنها یک نفس ، یک نفس ، رنگی دگر به گلها میدهد.

       ***   ***      ***

 چه نقشی زیباتر از رقص شاه گل سرخ  .

 
تاریخ : پنج شنبه 89/12/5 | 5:32 عصر | نویسنده : سعید | نظرات ()
طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز
l>